Thon Eiendom - AMFI Mandal

AMFI Mandal

Høsten 2014 var det nyåpning av senteret etter en større utbygging. Foruten utvidelse av forretningsarealet inneholder prosjektet også nytt parkeringshus, kontorer og leiligheter.

- 0 -