Thon Eiendom - AMFI Mandal

Om senteret

AMFI Mandal har en sentral beliggenhet midt i byen, ved Mandalselva. Eies av Amfi Eiendom AS / Sørco AS. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-mandal/.

Mye å glede seg til. Alltid.
- 0 -