Thon Eiendom - AMFI Mandal

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 25 26 5,8 %
Hus og Hjem 64 76 19,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 83 80 -3,3 %
Mat og Drikke 132 135 2,6 %
Servering 22 22 2,9 %
Service og Tjenesteytende 1 2 75,8 %
Spesialbutikker 141 138 -2,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -