Thon Eiendom - AMFI Mo i Rana

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 60 72 20,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 99 96 -3,2 %
Mat og Drikke 73 72 -1,1 %
Servering 29 25 -14,2 %
Service og Tjenesteytende 8 10 14,3 %
Spesialbutikker 129 119 -7,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -