Thon Eiendom - AMFI Moa

Om senteret

AMFI Moa ligger 1 mil fra Ålesund sentrum og er en møteplass for hele regionen. Senteret har gjennomført en stor utbygging hvor det ble utvidet med 35 000 kvadratmeter. Den nye delen av kjøpesenteret stod ferdig høsten 2019 med 40 nye butikker og spisesteder, i tillegg til servicetjenester og kontorer. AMFI Moa er det største kjøpesenteret på Nordvestlandet.

AMFI Moa består i dag av tre bygningsdeler; Moa Nord, Moa Syd og Moa Øst, hvor Moa Syd og Moa Nord er bygget sammen med en bro. Besøk senterets nettside på amfi.no/moa

Utbyggingsprosjekt på Moa

AMFI Moa er en viktig handelsdestinasjon og trafikknutepunkt i Ålesund, med en økende etterspørsel etter lokaler. Siden 2012 er det blitt jobbet med prosjektet «Moa 2020», en kontinuerlig prosess som planlegger AMFI Moa slik det skal fremstå i 2020.

Nybygget vil i tillegg til kontorlokaler, handel og servicetjenester få et moderne kinoanlegg som kan benyttes til konferanser, større møter eller seminarer.

Senteret vil få over 200 leietakere med forventet omsetning på over 3,5 milliarder, og dermed bli kanskje Norges største kjøpesenter.

Mye å glede seg til. Alltid.
- 0 -