Thon Eiendom - AMFI Moa

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 524 531 1,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 575 573 -0,5 %
Mat og Drikke 848 829 -2,2 %
Servering 137 156 14 %
Service og Tjenesteytende 107 100 -7,2 %
Spesialbutikker 649 635 -2,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -