AMFI Moa – omfattende byggeprosjekt i fem faser

Utbyggingsprosjektet kalles «Moa 2020» og foregår i fem etapper hvor hensikten er å binde alle de tre delene tettere sammen.

AMFI Moa er en viktig handelsdestinasjon og trafikknutepunkt i Ålesund, med en økende etterspørsel etter lokaler. Vi har siden 2012 jobbet med prosjektet «Moa 2020», en kontinuerlig prosess som planlegger AMFI Moa slik det skal fremstå i 2020.

AMFI Moa består i dag av tre bygningsdeler; Moa Nord, Moa Syd og Moa Øst, hvor Moa Syd og Moa Nord i dag er bygget sammen med en bro. Det omfattende utbyggingsprosjektet foregår i fem etapper, og skal binde alle de tre delene tettere sammen.

Senteret vil få over 200 leietakere med forventet omsetning på over 3,5 milliarder, og dermed bli kanskje Norges største kjøpesenter.

Nybygget vil i tillegg til kontorlokaler, handel og servicetjenester få et moderne kinoanlegg som kan benyttes til konferanser, større møter eller seminarer.

Noen av senterets nye konsepter er Rituals, O’Learys, Jordbærpikene, Sabrura Sushi og andre spennende spisesteder.

bla I BILDEKARUSELLEN for å lese mer om de ulike utbyggingsfasene:

Første byggetrinn ble gjennomført i 2012/13 og innebar en utvidelse av Moa Nord på 5 535 kvm fordelt på to etasjer.
1 / 5
Andre byggetrinn er Moa Øst med «Brofestebygget». Dette byggeprosjektet startet i 2014 og vil sto ferdig i august 2015. Bygget er på nesten 3 000 kvm over fire plan, og herfra vil etterhvert broen springe ut og knytte østsiden sammen med Moa Syd.
2 / 5
Tredje byggetrinn består av et tilbygg på Moa Øst og generell fornyelse av den delen av senteret, noe som vil gi ytterligere 2 200 kvm samt høyere utnyttelsesgrad av dagens arealer. Dette arbeidet startet i mai 2015 og ble ferdigstilt våren 2016.
3 / 5
FJERDE BYGGETRINN startet med rivning av bygningsmasse og utvidelse av Moa Syd. Her bygges det nå et nytt bygg på over fem etasjer. 1. og 2. etasje vil være tradisjonelt kjøpesenter med fellesarealer og butikker, og stor vekt på spisesteder. I 3. etasje vil det komme et kinosenter med 6 saler og plass til mer enn 600 personer, og det er inngått avtale med SF Kino om drift. Denne etasjen vil også ha andre aktører innen underholdning og opplevelser. I 4. og 5. etasje vil det være ca. 5 400 kvm kontorlokaler. Totalt areal for det nye bygget vil være ca. 36 000 kvm og stå ferdig i november 2018.
4 / 5
FEMTE BYGGETRINN er selve broen som vil bli 60 meter lang og 10 meter bred. Også på selve broen blir det butikker. Monteringen starter i slutten av juni 2018, og vil binde hele AMFI Moa sammen til en enhet. Dette vil styrke Moa som handelsområde, minske bilbruken mellom sentrene og gjøre Moa til den sterkeste handelsdestinasjonen i Midt- Norge med et totalareal på ca. 122 000 kvm.
5 / 5

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Kontorlokaler

Nybygg oppføres på AMFI Moa. 4. og 5. etasje vil avsettes til kontorareal, og også deler av 3. etasje vil kunne benyttes til kontor.

Nybygget vil i tillegg til handel og servicetjenester få et moderne kinoanlegg som kan benyttes til konferanser, større møter eller seminarer.

Mulighet for opprettelse av kantine ved behov. Parkeringsplasser til leie i garasje. Beregnet innflytting er Q4 2018.

AMFI Moa

Kjøpesenteret AMFI Moa ligger 1 mil fra Ålesund sentrum og er Norges 3. største kjøpesenter målt i omstening. 

AMFI Moa skal framstå som det ledende handlestedet i regionen, og ha Nord-Vestlandets største butikkutvalg.

Nærmiljøet

AMFI Moa ligger 1 mil fra Ålesund sentrum. Senteret har bussterminal, noe som gjør tilgangen til senteret enkel samme hvor man kommer fra. Moa trafikktermainal er stoppested for blant annet Timekspressen, flybussen og Nettbuss.

  • 11,4 km

Psst ...

Visste du at flere av våre prosjekter består av både bolig, kontor og forretningslokaler?

Kontakt oss