Thon Eiendom - AMFI Moss

Om senteret

AMFI Moss ligger i hjertet av Moss og er en stor del av byen med flere innganger direkte fra gågaten. Gode kollektivmuligheter med buss og tog. Lett tilgjengelighet til fots og på sykkel. Senteret har 3 parkeringshus med til sammen 800 parkeringsplasser og 3 timer gratis parkering. Besøk senterets nettside på amfi.no/moss/

Mye å glede seg til. Alltid.
- 0 -