Thon Eiendom - AMFI Moss

Omsetning

AMFI Moss hadde i 2018 en omsetning på 604 millioner kroner.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2012 659 242 833 4%
2013 687 226 656 4%
2014 682 281 278 -1%
2015 686 047 747 1%
2016 668 771 130 -3%
2017 639 271 477 -4%
2018 604 254 762 -5,5%
- 0 -