Thon Eiendom - AMFI Namsos

Om senteret

AMFI Namsos ligger ved RV 17 ca. 7 mil nordvest for Steinkjer. Vi har bussforbindelse og Namsos by har egen flyplass. AMFI Namsos er ett av to senter som Amfi eier og driver i Namsos. Senteret ble åpnet 7. august 1986 og har siden den gangen hatt stor betydning for handelen i Namsos. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-namsos/.

Mye å glede seg til. Alltid.
- 0 -