Thon Eiendom - AMFI Namsos

Marked/kundegrunnlag

AMFI Namsos har kunder som kommer fra områdene i ca. 40 minutters radius rundt Namsos, og vi har i vårt primærområde ca. 21 500 kunder. Ellers har vi ca. 26 000 som tradisjonelt har benyttet Namsos når handel skal gjøres.

Primærmarked: Namsos, Fosnes, Høylandet, Overhalla, Namdalseid og Flatanger. Sekundærmarked: Ytre Namdal, Indre Namdal og Helgeland.

- 0 -