Thon Eiendom - AMFI Namsos

Omsetning

AMFI Namsos hadde i 2018 en omsetning på 217 millioner, en nedgang på 1,4% fra 2017.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2012 219 091 481 -1%
2013 219 605 681 0%
2014 217 274 396 -1%
2015 220 395 618 1%
2016 210 313 473 -5%
2017 219 756 137 4%
2018 216 714 110 -1%
- 0 -