Thon Eiendom - AMFI Namsos

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 16 19 23,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 29 28 -5,5 %
Mat og Drikke 93 91 -1,9 %
Servering 8 8 -2 %
Service og Tjenesteytende 3 1 -42,5 %
Spesialbutikker 71 69 -2,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -