Thon Eiendom - AMFI Nærbø

Omsetning

AMFI Nærbø hadde i 2018 en omsetning på 370 millioner.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2012 291 860 082 2%
2013 298 346 656 2%
2014 326 515 556 9%
2015 344 056 757 5%
2016 379 206 716 10%
2017 376 699 147 -1%
2018 369 897 363 -2%
- 0 -