Thon Eiendom - AMFI Nærbø

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 73 74 1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 18 18 -4 %
Mat og Drikke 198 190 -3,8 %
Service og Tjenesteytende 3 3 -4,8 %
Spesialbutikker 85 85 0,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -