Thon Eiendom - AMFI Narvik

Omsetning

Senteret hadde i 2018 en omsetning på 357 millioner kroner, en oppgang på 1,5% fra året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2012 349 098 275 1%
2013 348 100 961 0%
2014 319 828 620 -8%
2015 372 433 563 16%
2016 341 471 828 -8%
2017 351 283 144 3%
2018 356 708 614 2%
- 0 -