Thon Eiendom - AMFI Nesttun

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 19 19 4,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 35 37 6 %
Mat og Drikke 178 181 1,9 %
Servering 12 12 -2,3 %
Service og Tjenesteytende 7 8 6,5 %
Spesialbutikker 95 101 5,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -