Thon Eiendom - AMFI Nordfjord

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 55 53 -4,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 49 55 12,2 %
Mat og Drikke 176 186 5,7 %
Servering 7 7 5,7 %
Service og Tjenesteytende 4 4 -7,6 %
Spesialbutikker 70 71 1,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -