Thon Eiendom - AMFI Orkanger

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 123 141 14,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 139 143 2,4 %
Mat og Drikke 277 276 -0,6 %
Servering 29 30 6,1 %
Service og Tjenesteytende 9 10 3,2 %
Spesialbutikker 189 190 0,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -