Thon Eiendom - AMFI Ørsta

Om senteret

AMFI Ørsta ligger midt i sentrum av Ørsta og er et naturlig førstevalg for innbyggerne i Ørsta og Volda. AMFI Ørsta er møteplassen midt i sentrum, og er det største senteret mellom Førde og Ålesund. Senteret eies av LOT Eiendom AS. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-orsta/.

Vi er møtestaden midt i sentrum.
- 0 -