Thon Eiendom - AMFI Ørsta

Omsetning

I 2018 hadde AMFI Ørsta en omsetning på 386 millioner, og holder seg stabilt sammenlignet med året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 277 135 392
2012 291 801 724 5%
2013 334 674 469 15%
2014 357 960 519 7%
2015 376 854 890 5%
2016 386 746 089 3%
2017 386 426 835 0%
2018 383 736 301 0%
- 0 -