Thon Eiendom - AMFI Ørsta

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 93 102 9,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 84 78 -7 %
Mat og Drikke 98 90 -8,7 %
Servering 15 15 0,1 %
Service og Tjenesteytende 3 4 1,2 %
Spesialbutikker 94 97 2,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -