Thon Eiendom - AMFI Os

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 155 160 3,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 79 79 0,7 %
Mat og Drikke 166 166 0,4 %
Servering 11 11 0,8 %
Service og Tjenesteytende 16 16 1,4 %
Spesialbutikker 154 154 0 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -