Thon Eiendom - AMFI Otta

Nærmiljøet

Otta er et trafikk-knutepunkt på traseen Lillehammer – Trondheim E6 og mellom øst/vest Rv15 til Sunnmøre og Sogn og Fjordane.

  • 0,5 km
  • 0,6 km
  • 0,5 km
- 0 -