Thon Eiendom - AMFI Otta

Om senteret

AMFI Otta ligger i Otta sentrum. Otta ligger i Sel kommune og er regionsenter for Nord Gudbrandsdalen, som består av kommunene Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja. Otta er et trafikk-knutepunkt på traseen Lillehammer – Trondheim E6 og mellom øst/vest Rv15 til Sunnmøre og Sogn og Fjordane. Senteret er eid av AmCO Eiendom AS. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-otta/.

Mye å glede seg til. Alltid.
- 0 -