Thon Eiendom - AMFI Otta

Marked/kundegrunnlag

AMFI Otta er senteret for Nord-Gudbrandsdalen. Familiesenter med fokus på fastboende og hyttefolk i nærområdet. 32% av kundene handler her flere ganger i uken, de fleste som handler er mellom 25 og 55 år, 82% er kvinner.

Primærmarked: Sel, hytter i Sel, Ottadalen, Dovre/Lesja, Nord-Fron. Sekundærmarked: Hytter i Ottadalen, hytter i Nord-Fron og Sør-Fron.

- 0 -