Thon Eiendom - AMFI Otta

Omsetning

AMFI Otta hadde i 2018 en omsetning på 380 millioner kroner, en oppgang på 1 prosent fra 2017. 

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2012 189 032 595 1%
2013 194 469 793 3%
2014 334 244 991 72%
2015 347 484 361 4%
2016 355 148 387 2%
2017 375 045 365 6%
2018 380 055 329 1%
- 0 -