Thon Eiendom - AMFI Otta

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 81 78 -2,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 55 53 -3,1 %
Mat og Drikke 170 174 2,2 %
Servering 8 8 5,5 %
Service og Tjenesteytende 0 1 0 %
Spesialbutikker 62 66 5,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -