Ønsker du å vite mer?

AMFI Pyramiden, Solstrandveien 47, 9020 Tromsdalen

Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-pyramiden/

Foto av Carsten Rimer

Carsten Rimer

Eiendomssjef Thon Midt/Nord, Kjøpesenter

913 70 107 / carsten.rimer@olavthon.no
Send e-post

Elisabeth Karlsen

Senterleder

959 28 467 / elisabeth.karlsen@olavthon.no
Send e-post

Tor Erik Lium

Driftsleder

46612405 / tor.erik.lium@olavthon.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00