Thon Eiendom - AMFI Pyramiden

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 19 18 -1,7 %
Hus og Hjem 70 75 7,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 69 66 -4 %
Mat og Drikke 194 193 -0,7 %
Servering 21 24 12,9 %
Service og Tjenesteytende 15 15 3,2 %
Spesialbutikker 161 163 1,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -