Thon Eiendom - AMFI Raufoss

Kommentar til diagrammet:
Senteret utvikles kontinuerlig for å kunne gi kundene en god handleopplevelse.

Det er forventet positiv utvikling for 2019
- 0 -