Thon Eiendom - AMFI Raufoss

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 64 66 3,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 43 40 -6,8 %
Mat og Drikke 111 111 -0,1 %
Servering 8 8 4,4 %
Service og Tjenesteytende 14 10 -29,2 %
Spesialbutikker 111 124 11,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -