Thon Eiendom - AMFI Roseby

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 47 48 2,9 %
Hus og Hjem 302 336 11,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 197 189 -3,9 %
Mat og Drikke 93 92 -0,3 %
Servering 71 75 6,6 %
Service og Tjenesteytende 21 21 0 %
Spesialbutikker 264 264 0,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -