Thon Eiendom - AMFI Skansen

Marked/kundegrunnlag

Hovedmålgruppen til AMFI Skansen er hele familien. Primærmarkedet er nærområdet og kundegrunnlaget er på ca. 15 000.

- 0 -