Thon Eiendom - AMFI Skansen

Omsetning

AMFI Skansen hadde i 2018 en omsetning på 227 millioner, med en nedgang på 2,8 prosent fra året før. 

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2016 78 637 100
2017 233 691 889 197%
2018 227 052 375 -3%
- 0 -