Thon Eiendom - AMFI Skansen

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 26 26 -1,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 47 44 -5,7 %
Mat og Drikke 71 73 3,3 %
Servering 7 7 2 %
Spesialbutikker 83 77 -7,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -