Thon Eiendom - AMFI Sogningen

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 94 96 1,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 106 100 -5,5 %
Mat og Drikke 202 206 2,1 %
Servering 20 23 12,9 %
Service og Tjenesteytende 6 6 -3,5 %
Spesialbutikker 117 114 -2,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -