Thon Eiendom - AMFI Steinkjer

Om senteret

AMFI Steinkjer ligger i Trøndelag, midt i Steinkjer by. Senteret ligger tett inntil E6 og bare 5 minutters gange fra buss- og jernbanestasjon. Steinkjer ligger ca. 70 minutter fra Trondheim Lufthavn Værnes. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-steinkjer/.

AMFI Steinkjer ønsker å være hjertet i lokalsamfunnet som samler lokalbefolkningen til inspirasjon, handel, fellesskap og glede.
- 0 -