Thon Eiendom - AMFI Steinkjer

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 241 275 14,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 224 207 -7,4 %
Mat og Drikke 546 543 -0,4 %
Servering 90 94 4,9 %
Service og Tjenesteytende 16 15 -7,2 %
Spesialbutikker 322 312 -3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -