Thon Eiendom - AMFI Svolvær

Om senteret

Svolvær er Lofotens nye handlesentrum. AMFI Svolvær samarbeider med Lofoten Kulturhus, Vågan Næringsforening, Destinasjon Lofoten og Thon Hotel Lofoten. Gjennom felles aktiviteter og produktiv informasjonsflyt kan aktørene «spille hverandre gode» når det skjer noe i byen. Dette kommer alle kunder til gode, og styrker samholdsfølelsen i sentrum. Senteret eies av LOT Eiendom AS. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-svolvar/.

Utbygging på senteret

AMFI Svolvær ble styrket ytterligere i 2017 da det gjennomgikk utbygging på totalt 6 100 kvadratmeter.

AMFI Svolvær er et naturlig førstevalg for folk som bor her, besøker oss, eller vil etablere seg med butikk.
- 0 -