Thon Eiendom - AMFI Svolvær

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 61 93 52,8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 64 61 -4,4 %
Mat og Drikke 212 207 -2 %
Servering 13 17 34,7 %
Service og Tjenesteytende 3 3 12,2 %
Spesialbutikker 104 115 9,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -