Ønsker du å vite mer?

AMFI Ullevaal, Sognsveien 75-77, 0806 Ullevaal Stadion, Oslo

Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-ullevaal/

Tajma Bitanga

Eiendomssjef Thon Sør/Øst, Kjøpesenter

986 34 475 / tajma.bitanga@olavthon.no
Send e-post

Stian Kjellhov

Senterleder

411 07 238 / stian.kjellhov@olavthon.no
Send e-post

Lars Kverne

Driftssjef

986 35 047 / lars.kverne@malling.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00