Thon Eiendom - AMFI Ullevaal

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 9 0 -100 %
Hus og Hjem 73 72 -1,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 42 40 -5,2 %
Mat og Drikke 277 264 -4,7 %
Servering 52 56 6,5 %
Service og Tjenesteytende 41 47 13,5 %
Spesialbutikker 208 222 6,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -