Thon Eiendom - AMFI Ulsteinvik

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 24 25 6,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 57 54 -6,3 %
Mat og Drikke 103 107 4 %
Servering 3 4 4,8 %
Service og Tjenesteytende 0 1 0 %
Spesialbutikker 69 71 2,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -