Thon Eiendom - AMFI Vågen

Marked/kundegrunnlag

AMFI Vågen er et urbant bysenter. Primær målgruppe er 18-45 år, med 3000 skoleelever på Videregående skole som nærmeste nabo. Sekundær målgruppe er småbarnsfamilier.

Primærmarked: Sandnes.
Sekundærmarked: Gjesdal, Sola, Klepp og Time.

- 0 -