Thon Eiendom - AMFI Vågen

Omsetning

AMFI Vågen hadde i 2018 en omsetning på 720 millioner kroner, noe som er en oppgang på 7,3 prosent mot året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 640 043 491
2012 659 004 455 3%
2013 681 834 662 3%
2014 720 370 033 6%
2015 702 226 461 -3%
2016 677 540 179 -4%
2017 670 799 359 -1%
2018 719 584 272 7%
- 0 -