Thon Eiendom - AMFI Vågsbygd

Marked/kundegrunnlag

Senteret har en sterk posisjon i nærområdet med en stor andel kunder som handler der to ganger i uken eller mer. Det er også mange hytter rundt Vågsbygd.

Primærmarkedet er Kristiansand. Sekundærmarkedet er Søgne/Sognedalen.

- 0 -