Thon Eiendom - AMFI Vågsbygd

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 56 54 -3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 78 76 -3,5 %
Mat og Drikke 267 274 2,6 %
Servering 23 25 9,7 %
Service og Tjenesteytende 8 7 -7,5 %
Spesialbutikker 106 104 -1,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -