Thon Eiendom - AMFI Valdres

Nærmiljøet

AMFI Valdres ligger 4 kilometer fra Fagernes mot Oslo. Det er daglige bussavganger til/fra Fagernes fra/til Oslo, Gjøvik, Dokka og Gol. Bussene stopper på bussholdeplassen på E16 rett utenfor AMFI Valdres ved rundkjøringen på Leira.

  • 1,4 km
  • 0,4 km
  • 0,7 km
- 0 -