Thon Eiendom - AMFI Valdres

Marked/kundegrunnlag

AMFI Valdres har sin viktigste kundegruppe i lokalmarkedet i Valdres med 18 000 innbyggere i seks kommuner: Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Sør-Aurdal, Etnedal, Vang. Sekundærmarkedet er hyttemarkedet (18 000 hytter i Valdres). 

Valdres er Norges største hytteregion, og det store hyttemarkedet er en stor og viktig målgruppe for senteret. I tillegg er Nord-Aurdal kommune Norges største camping-destinasjon. I høysesonger som jul, påske og vinterferie tredobles innbyggerantallet i Valdres. Det anslås at det er rundt 54 000 innbyggere i Valdres i høysesongene.

- 0 -